Loading...

Overzicht

Bottom decoration
No items found.
Carefully Crafted

Eenmanszaak

Voor de starter!

Dit is één van de meest voorkomende ondernemingsvormen bij starters. De eenmanszaak wordt opgericht door één natuurlijk persoon, die geen beperkte aansprakelijkheid heeft.

Dat wil ook zeggen dat er geen duidelijke scheiding is tussen je privévermogen en het vermogen van je zaak. Als je schulden maakt, dan kunnen schuldeisers aanspraak maken op al je bezittingen. Ook je gezinswoning valt mogelijks onder deze aansprakelijkheid, al kan je wel een verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag afleggen bij een notaris, op deze manier blijft je woning gevrijwaard wanneer het fout loopt.

De eenmanszaak kan snel opgericht worden, zonder veel kosten bij opstart of stopzetting.

Hoe richt ik een eenmanszaak op?

  • Open een zichtrekening.
  • Schrijf je onderneming in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • Activeer je btw-hoedanigheid.
  • Sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds.
  • Vraag vergunning(en) aan indien nodig.
Start nu!
Eenmanszaak
No items found.
Carefully Crafted

Besloten vennootschap

De gouden standaard voor KMO's

De besloten vennootschap (BV) is dé referentie voor kleine of middelgrote bedrijven. Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de wetgever duidelijk de bedoeling gehad om de BV dé vennootschapsvorm bij uitstek te maken.

Ruim 96% van alle in 2020 opgerichte vennootschappen in België was een BV.

Bescherm je privé-vermogen

De BV is een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat het risico van de aandeelhouders beperkt is tot hun inbreng in de vennootschap.

De BV biedt beperkte aansprakelijkheid voor de oprichters, zo bescherm je je privé-vermogen.

Vrijheid en flexibiliteit

Naast de beperkte aansprakelijkheid, is het vooral de vrijheid en flexibiliteit van de BV die het tot dé basisvennootschapsvorm maakt. De statuten van de BV kunnen perfect afgestemd worden op de specifieke noden van de ondernemer(s). Zo heb je bijvoorbeeld de absolute vrijheid om regels vast te leggen voor de toe- en uittreding van aandeelhouders, om verschillende soorten aandelen te creëren, …

Geen minimumkapitaal meer, wel een financieel plan

Sinds het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verengingen is er geen minimum startkapitaal meer vereist voor de oprichting van een BV. Ook hier is er dus een grote mate van vrijheid voor de ondernemer om zelf te bepalen hoe groot de inbreng is. Tegenover deze grote mate aan vrijheid, staat echter een verplichting om een goed onderbouwd financieel plan op te maken. Hiervoor doe je best een beroep op een expert.

De BV heeft geen minimumkapitaal meer, je hebt wel een financieel plan nodig. Hiervoor doe je best beroep op een expert.
Start nu!
Man on a table with laptop
No items found.
Carefully Crafted

Vennootschap onder firma

Eenvoudig en flexibel

De Vennootschap Onder Firma (VOF) is één van de meest flexibele vennootschapsvormen in België. Als ondernemer heb je heel wat vrijheid om een aangepaste regeling uit te werken. Er zijn slechts een aantal dwingende regels die opgelegd worden door het WVV.

De VOF is eenvoudig op te richten en één van de meest flexibele vennootschapsvormen in België.

Weinig formaliteiten

De VOF is aan weinig formaliteiten onderworpen en ook de wet legt weinig verplichte regels op. Deze vennootschapsvorm is zeer aantrekkelijk voor snelle en éénvoudige oprichtingen, waarbij de oprichtingskosten zeer beperkt zijn. Zo is er geen financieel plan vereist en ook geen tussenkomst van een notaris. Ook geldt er geen minimum startkapitaal.

Geen bescherming privé-vermogen

Het nadeel van deze grote flexibiliteit en lage opstartkosten is dat de VOF geen rechtspersoonlijkheid heeft. De vennoten van de VOF zijn elk onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat hun privévermogen niet afgeschermd is en eventuele schuldeisers de schuld onbeperkt kunnen verhalen op dat privévermogen. Voor de rechtsgeldige oprichting en het verdere bestaan van de VOF zijn minimum 2 vennoten nodig.

In een VOF zijn de vennoten allemaal onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk. De VOF wordt meestal gebruikt voor ondernemingen met een lager startbudget die een activiteit uitoefenen met weinig risico. De VOF laat toe om fiscaal te optimaliseren en de belastingdruk te verminderen.

De VOF wordt meestal gebruikt voor ondernemingen met een lager startbudget die een activiteit uitoefenen met weinig risico


Start nu!
Man on a table with laptop
No items found.
Carefully Crafted

Commanditaire vennootschap

Eenvoudig en flexibel

De Commanditaire Vennootschap (CommV) is één van de meest flexibele vennootschapsvormen in België. Als ondernemer heb je, heel wat vrijheid om een aangepaste regeling uit te werken. Er zijn slechts een aantal dwingende regels die opgelegd worden door het WVV.

De CommV is eenvoudig op te richten en één van de meest flexibele vennootschapsvormen in België

Weinig formaliteiten

De CommV is aan weinig formaliteiten onderworpen en ook de wet legt weinig verplichte regels op. Deze vennootschapsvorm is zeer aantrekkelijk voor snelle en éénvoudige oprichtingen, waarbij de oprichtingskosten zeer beperkt zijn. Zo is er geen financieel plan vereist en ook geen tussenkomst van een notaris. Ook geldt er geen minimum startkapitaal.

Geen bescherming privé-vermogen

Het nadeel van deze grote flexibiliteit en lage opstartkosten is dat de CommV geen rechtspersoonlijkheid heeft. De vennoten van de CommV zijn elk onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat hun privévermogen niet afgeschermd is en eventuele schuldeisers de schuld onbeperkt kunnen verhalen op dat privévermogen. Voor de rechtsgeldige oprichting en het verdere bestaan van de CommV zijn minimum 2 vennoten nodig.

In een CommV zijn er ook vennoten die beperkt aansprakelijk zijn, maar deze mogen niet deelnemen aan het bestuur en beheer van de vennootschap. De CommV wordt meestal gebruikt voor ondernemingen met een lager startbudget die een activiteit uitoefenen met weinig risico. De CommV laat toe om fiscaal te optimaliseren en de belastingdruk te verminderen. 

De CommV wordt meestal gebruikt voor ondernemingen met een lager startbudget die een activiteit uitoefenen met weinig risico


Start nu!
Man on a table with laptop
Wenst u een NV of CV op te richten, dan doen we dit graag één op één. Maak hier een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Wij beantwoorden graag al jouw vragen.

Maak een afspraak

De ondernemingsvormen op een rijtje

Zie je door het bos de bomen niet meer? Hier vind je een overzicht van de kenmerken van elke ondernemingsvorm. Klik op de ondernemingsvorm voor meer informatie. Ben je er nog niet helemaal uit? Wij helpen je graag verder met je keuze.

Eénmanszaak

BV

VOF / CommV

1
Minstens 1
Minstens 2
X icon
Geen minimum.
letter x
Onbeperkt  
Beperkt tot eigen inbreng
VOF: Onbeperkt.
CommV: Minstens 1 onbeperkt en 1 beperkt
Geen
Authentiek (voor notaris)
Onderhands
De zelfstandige
Minstens 1 bestuurder
Minstens 1 zaakvoerder
Eenvoudige boekhouding
Dubbele boekhouding
Omzet > € 500.000: dubbele boekhouding
Omzet < € 500.000: enkelvoudige boekhouding
Beperkte mogelijkheden
Uitgebreide mogelijkheden
Uitgebreide mogelijkheden
Wenst u een NV of CV op te richten, dan doen we dit graag één op één. Maak hier een afspraak voor een gratis / 25€ / 50€ kennismakingsgesprek.